A BIX a magyar internet szívcsakrája

A Budapest Internet Exchange létrejötte, funkciója, működése

A Budapesti Internet-adatcserélő Központ, azaz a BIX létrehozását (Budapest Internet eXchange)
a HUNGARNET azért javasolta a magyarországi Internet-szolgáltatókkal közös használatra, hogy a
hazai felhasználók közötti forgalom az országon belül maradjon, azaz a szolgáltatók között a BIX-en
keresztül cserélődjék ki, és ne terhelje egyik szolgáltató nemzetközi vonalát sem. A BIX létrehozásához
szükséges helyet a MATÁV ajánlotta fel Budapesti telephelyén.

A költségek viselését minden IP-hálózat a saját belső forgalmának szükség szerinti elszámolásával
oldotta meg. Fizikailag a különböző hálózatok kapcsolatát (Peer Networking) e hálózatok egy-egy
routerét összekötő Ethernet képezi. Ez az ún. peering- (átkapcsoló-) pont.

A peeringpont létrehozását megelőzően ugyanis, ha két különböző ISP-hez tartozó hazai felhasználó egymás között
elektronikus levelezést kívánt folytatni, és ha két ISP-nek más-más nemzetközi kapcsolata volt, akkor a levélváltás legtöbbször
Amerikán keresztül jöhetett csak létre.

bix grafikon - adatcserélő központ, budapest internet exchange A különböző ISP-k, amennyiben routereiket összekapcsolják, a semleges szegmens routerével, azaz a peeringponttal, abban az esetben a hazai Internet-kapcsolatok országon belül jönnek létre, függetlenül attól, hogy az ISP milyen úton jut el külföldre. A hőskorban a Magyarországi Internet-szolgáltatóknak lehetőségük volt arra, hogy egyrészt a MATÁV-tól bérelt vonalon vagy műholdas kapcsolaton keresztül csatlakozzanak valamelyik nemzetközi Internet-szolgáltatóhoz Európában vagy az Egyesült Államokban.

Működés, forgalom, tagság

A BIX fejlesztése folyamatosan zajlik, a hálózat alapját, magját 2009 májusától Force10 E1200i eszközök töltik be, mely architektúra 1,68 Terrabittet tud forgalmazni másodpercenként. A 2014-es fejlesztéseknek köszönhetően, elérhetővé váltak 40Gbit/s és 100Gbit/s Ethernet portok is. A BIX adatforgalma az évek során a következőképpen alakult:

1997 – 10 vagy 100 Mbps
2009 – 100 Mbps vagy 1 Gbps és 10 Gbps
2010 márciusa környékén a BIX teljes IPv4-alapú forgalma 164,3 Gbit/s és 30,8 Mpacket/s volt.
2014 végére a BIX teljes forgaloma elérte a 210 Gbit/s és 31,7 Mpacket/s értékeket.
forrás

A BIX világszinten is egyedülálló központ, nemzetközileg elismert karbantartással, és professzionalizmussal. A tagdíjakból a folyamatos karbantartást és fejlesztéseket végzik, a rendszer teljes egészében nonprofit, jelenleg négy telephelyen működik, ebből három Budapesten, egy Nyíregyházán található.

Ismerkedjünk meg a BIX néhány alapfogalmával:

• a) A BIX felépítése: a BIX egy földrajzilag is elosztott hálózati rendszer, amely BIX szolgáltatási pontokból és az azokat összekötő adatátviteli kapcsolatokból áll. A BIX szolgáltatási pontokon csatlakozhatnak saját hálózatukkal a BIX felhasználói, a BIX tagok. forrás

• b) BIX tag: az az internetszolgáltató, amely valamelyik BIX szolgáltatási ponton a BIX-hez a megfelelő eszközzel, illetve adatátviteli kapcsolattal a saját hálózatával csatlakozik. A tagok önállóan dönthetik el, hogy mely hozzáférési ponton keresztül csatlakoznak a BIX-hez.

• c) BIX üzemeltető: a BIX műszaki infrastruktúráját az Internet Szolgáltatók Tanácsa üzemelteti.

• d) BIX bizottság: az a testület, mely koordinálja és felügyeli a BIX működését, tagjait közgyűlésen választják meg. Ahhoz, hogy valaki tagja legyen a BIX-nek, meg kell felelnie a következő kritériumoknak:

• rendelkezik saját AS azonosítóval, IP címtartománnyal és az ezekhez tartozó objektumokkal a RIPE adatbázisban (aut-num, inetnum, inet6num, route, route6).

A BIX-en belüli forgalom kicserélésének három kategóriája van:
1. Open/Free peering
2. Selective peering
3. Restrictive peering


Az első esetben, a forgalom kicserélésének nincs mennyiségi korláta és ingyenesen cserélhetik egymás között a tagok. A második esetben, a megrendelő egyéni igényének megfelelő adatmennyiségről a másik szolgáltató döntése alapján történik az adatcsere, míg a harmadik esetben, a BIX tag passzív, adatcserét csak a saját igényének felmerülésekor szeretne végezni, más esetekben nem szeretne adatcsere kérést kapni.

A BIX tagoknak, meg kell felelniük, bizonyos műszaki feltételeknek. Egy porthoz, csak egyetlen MAC címen szereplő eszköz csatlakozhat, bár a tagok több eszközzel, több különböző porton keresztül is csatlakozhatnak, nem használhatják a BIX-et saját belső adatforgalmuk bonyolítására. A BIX maga, nem egyetlen szerverből, szerverteremből álló gép, hanem földrajzilag elosztott eszközök hálózata. A tagok a saját szervereiket csatlakoztathatják az általuk kiválasztott ponton a gerinchálózathoz, de erre csak optikai csatlakozást használhatnak. A BIX-hez réz alapú kábelen csatlakozni tilos. Kizárólag a BGP4 külső routing protokoll alkalmazandó.

A BIX megoldásai igényesek, és megbízhatóak, különösen nagy gondot fordítanak a 24 órás műszaki támogatottságra, ezzel együtt, ügyfeleiktől is elvárják, hogy nonstop rendelkezésre álljanak e-mail kapcsolatban, emellett vészhelyzeti telefonszámot is biztosítanak. A BIX piacvezető szerepét erősíti, hogy a profi karbantartás, színvonalas üzemeltetés és a rendkívül kedvező árak mellett világszinten az egyik leggyorsabb központ: Bécshez képest 8, Londonhoz és Amszterdamhoz képest 20-25 milliszekundum az előnye.

Lényegében mi is a BIX?

A BiX, vagyis a Budapest Intenet Exchange lényegét tekintve egy olyan adatcserélő központ, amely speciális célból jött létre, jelesül azért, hogy az internetes adatforgalom a magyar szolgáltatók közt ne külföldi szervereken keresztül bonyolódjon le, hanem az országon belül hazai szolgáltatók biztosítsák az adatok útvonalát és haladását. BIX centrum, hálózati adatforgalom, szerver központ, fővárosi adatközpont, Budapest Internet Exchange, magyarországi szolgáltatók, adatcserélő szerver centrum, belföldi forgalom biztosítása, adatbiztonság, adatcsere gyorsasága.

Services

Virtual server, Server hosting, Server rental services provide realistic alternatives for companies wishing to reduce costs and increase the security of operations – available from data centers with a professional and technical support service.

Partners

Invitel, T-Systems, Dell, Intel

Support
  • 99,999% SLA availability
  • 0-24 technical support
  • Server Observer mobile application